Wilde Äcker
Paard1
Groothandel  
Lager

Wilde Äcker Großhandel vindt zijn oorsprong vanuit een in de jaren ’60 opgerichte handelsonderneming in ijzerwaren, gereedschappen, werkkleding en graveerwerken in Nederland. Deze onderneming is inmiddels geplitst en nog steeds als groothandel aktief in de Nederlandse markt.
In samenhang met zakelijke raakvlakken en ervaringen vanuit die onderneming wordt sinds einde 2004 vanuit Osteel in Duitsland,  de Duitse markt bewerkt en naast België,  Nederland en Frankrijk anno 2012 nu ook naar diverse andere Europese landen geëxporteerd. In Frankrijk vindt de onderneming voor geheel Europa steun in haar hoofdagentschap te Migneville.  

De relatief jonge onderneming werkt gestaag, op voortschrijdende  termijnen,  aan vastomlijnde doelstellingen. Één van die doelstellingen  beoogt het in de juiste prijs/kwaliteitsverhouding op de markt brengen van die artikelen die aansluiten bij het beeld dat elk paard in zijn of haar oorsprong met zich meedraagt, namelijk dat van onafhankelijkheid en vrijheid.  

Het is met name dat beeld dat je terugvindt in de geregistreerde namen en  geregistreerde beeldmerken  van Freedom Riding Articles® (afgekort F.R.A.®), en Freedom Natural Articles® (afgekort  F.N.A.® ) De merken waaronder de artikelen hun weg naar de consument vinden. Inmiddels worden ook de merken Meroth en Cavallo exclusief onder het F.R.A.®   label in de diverse markten gebracht.

In haar aktiviteiten staan behoeften en wensen van afnemers centraal waarbij Wilde Äcker zich voor haar produkten en vertegenwoordigingen uitsluitend richt op gerenommeerde fabrikanten.

Wilde Äckerr  werkt met korte kommunikatielijnen. Middels het regelmatig uitbrengen van een nieuwsbrief informeert zij  haar afnemers direct en algemeen. Persoonlijke kontakten worden telefonisch en door bezoeken op afspraak onderhouden. Waar mogelijk vindt promotionele ondersteuning door produktvoorlichting èn of workshops aan haar afnemers plaats. In het jaar 2009 werden op maat gemaakte F.R.A.®  shop in shop systemen de detailhandelsmarkt aangeboden, waarvan er inmiddels een 15 tal deel van uitmaken.
  
De eerder omschreven langdurige handelservaring in kombinatie met een specialisatie in de ruitersportmarkt  en de wat onbekende, eigen frisse en open uitstraling heeft er toe bijgedragen dat zij in relatief korte tijd het vertrouwen kreeg van die ruitersportmarkt en nu al mag bogen op zo’n 350 verkooppunten Europa wijd,  waarvan de eerder genoemde  shop in shop winkels deel van  uitmaken en daarbij haar doelstelling van een gestadige gezonde groei anno 2012 nog immer behaalt. Tevens  wordt in 2012  voor de eerste maal in Februari en daaropvolgend in September deelgenomen aan de vakbeurs in  Keulen.

Wilde Äcker Großhandel  levert uitsluitend aan geregistreerde ondernemingen in de ruitersport alsmede aan ondernemingen met zuivere raakvlakken in diezelfde markt.

Onder het geregistreerde beeldmerk en de geregistreerde handelsnaamFreedom Riding Articles® (afgekort F.R.A.®) brengt het artikelen in de markt gericht op de uitrusting van ruiter en paard.

Onder het geregistreerde beeldmerk en de geregistreerde handelsnaamFreedom Natural Articles®(afgekort F.N.A.®) brengt het artikelen in de markt gericht op de verzorging.van ruiter en paard.

F.R.A.®  en F.N.A.® produkten vind je in zo’n 350 ondernemingen, verspreidt over geheel Europa. Diverse winkels voeren thans F.R.A.® artikelen door presentatie in het F.R.A.® shop in shop syteem. Deze systemen worden op maat naar wens van de klant aangeboden.
F.R.A.

Onder het geregistreerde beeldmerk en de geregistreerde handelsnaam Freedom Riding Articles ® (afgekort F.R.A.®) brengt het artikelen in de markt gericht op de uitrusting van ruiter en paard.

 

Onder het geregistreerde beeldmerk en de geregistreerde handelsnaam Freedom Natural Articles® (afgekort F.N.A. ®) brengt het artikelen in de markt gericht op de verzorging.van ruiter en paard.

 

F.N.A.

 

Wilde Äcker ® produkten vindt u uitsluitend in geregistreerde ruitersportzaken en ondernemingen met zuivere raakvlakken in de handelsmarkt van de ruitersport. In reeds meer dan 350 verkooppunten verspreid over Nederland, België en Noord-Duitsland zijn onze produkten vertegenwoordigd.

Graag beantwoorden wij uw eventuele vragen als consument over de produkten en informeren wij u desgewenst over een verkoopunt bij u in de buurt.

Bent u als handelaar geïnteresseerd in onze produkten dan zullen wij graag met u van gedachten wisselen over de mogelijkheden tot samenwerking. Eenvoudig een mail sturen en wij zullen zo spoedig als mogelijk reageren. info@wilde-aecker.com

 

Wilde Äcker produktvoorlichting aan personeel en consument.
Wilde Äcker workshops