Wilde Äcker

Paard1

 

Zeichen1

Holistische omgang met paarden

Liefde, respect en vertrouwen, openstaan, willen kijken en luisteren zien wij  als onvoorwaardelijke basis die ten grondslag moet liggen aan welke vorm die je ook kiest in het omgaan met dieren in het algemeen en paarden in het bijzonder.

Omgaan met paarden en het berijden van paarden kan één van de wegen zijn die leidt naar bewustzijnsontwikkeling. Het paard kan ons leren ons met onszelf te verbinden en met hem in harmonie te komen, daaruit kunnen ervaringen van eenheid vloeien. Bij een paard kan je zijn wie je bent, je wordt niet gestoord door een prestatiegerichte maatschappij waar het veelal draait om uiterlijk vertoon, waar het moeilijk is een plek voor je gevoelens te vinden.

Duizenden jaren is de mens reeds samen met het paard hetgeen lang lijkt maar in feite kort is. Het paard staat nog steeds in zijn bron, immers zijn onstuimige vrijheidsdrang heeft het nimmer opgegeven. Te kort voor de mens, immers zij zijn het nog steeds niet eens op welke manier wij met de droom van het paardrijden moeten omgaan. Vragen en tegenstellingen rond het paard die er bestaan sinds mensenheugenis, ze zijn nog net zo actueel als duizenden jaren geleden.

Het paard, in al zijn oorspronkelijkheid een wezen vol kracht, onafhankelijkheid, fierheid en schoonheid met het sym-bool van vrijheid. De droom van de mens is het één zijn met dit andere wezen.

Kwaliteiten.   Zeichen2   Yin en Yang. Omgaan met paarden is luisteren en evenwicht zoeken. In de kudde is er de leiding, de hengst (yang, het mannelijke). Er is ook verzorging (yin, het vrouwelijke). Elk paard heeft yin en yang in zich en helpt de mens zich zijn kwaliteiten te ontwikkelen. Waar het uiteindelijk om gaat is evenwicht. Liefde, respect en vertrouwen versus duidelijk leiderschap, in feite vraagt het paard je je eigen yin en yang in evenwicht te houden of te brengen. Het paard voelt zich niet eerder veilig dan bij een juiste balans in yin en yang. Deze juiste balans leidt naar ervaringen van Eenheid en Liefde.

Het is de holistische gedachtegang die in het omgaan met paarden de meerwaarde brengt die je zelf kan brengen tot bewustzijnsontwikkeling. In feite kan een paard een mens helen. En omgekeerd. Openstaan, willen kijken en luisteren zijn daartoe de voorwaarden.
In feite staat het paard als leermeester tegenover je. Wat we niet in onszelf willen of kunnen zien, krijgen we altijd terug door de reacties van het paard op ons. Bedenk bijvoorbeeld dat een bang en onzeker bestempeld paard slechts eigenschappen reflecteert die je in jezelf kunt terugvinden. Hier is het paard de leermeester tot bewustzijnsontwikkeling, immers werken aan je eigen angst en onzekerheid wordt dan de basis tot een volslagen andere benadering en omgangsvorm met je paard. Het durven aangaan van die confrontatie zal evenwicht brengen in je yin en yang kwaliteiten en zijn uitwerking hebben in het evenwichtig samenzijn met je paard. Paard en mens zullen visa versa een mini kudde gaan vormen met een goed ontwikkelde balans in geborgenheid en leiding.

Bovenstaande schetst een beeld naar kijk op mens en paard door het belichten en kennis vergaren van veel daarmee samenhangende aspecten. Het samensmeden van al die aspecten geeft een meerwaarde die we als holistisch om-schrijven. Eénvoudig gezegd geeft de kennis over het geheel altijd een waarde die vele male groter is dan de opstel-som van de afzonderlijke onderdelen.  

Hij was een edele caballero die zijn leven lang met paarden had gewerkt. Men zei over hem dat hij niet slechts een zeer waardig en bescheiden mens was, iedereen die hem zag rijden was enthousiast over wat hij zag, en diep onder de indruk van zijn rijkunst. Toen deze man op de leeftijd van 96 jaar op zijn sterfbed lag liet hij zijn neef roepen om afscheid te nemen. En dit gebeurde. Toen de neef hem uiteindelijk alleen wilde laten en de kamer uit wilde gaan, zag hij voor de eerste keer tranen in de ogen van de oude man. Nog 3⁄43⁄4n keer pakte de oude man zijn hand vast en zei zachtjes: “Het is jammer dat ik juist nu sterven moet.” ”Waarom?” vroeg de neef, terwijl hij teder de hand van de oude man streelde. “Voor iedereen komt nu eenmaal de tijd en jouw leven was lang, gelukkig en rijk!”

“Ja,” zei de oude man, “daar heb je gelijk in, maar ik heb pas ongeveer een week geleden begrepen wat het betekent een paard  werkelijk te berijden.

(KFH / Natuurlijk Paardrijden)                                                                                                                  Story