PRIVACY- en COOKIEBELEID van Wilde-Äcker V.O.F.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Wilde-Äcker verwerkt van haar klanten.

Indien u contact opneemt middels ons contactformulier, per telefoon of via email geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Dit geldt tevens ook voor als u producten besteld en hiervoor uw gegevens achterlaat, via onze website of op elke andere wijze dan ook.
Wij adviseren u dan ook om het Privacybeleid door te lezen en tevens te bewaren voor uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke persoonsgegevens

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Wilde-Äcker VOF | Nederheide 1A | 4721 PC  Schijf | Tel: +31 165 364712 | info@wilde-aecker.com

 

 1. Welke gegevens verwerkt Wilde-Äcker en voor welk doel

2.1 Wilde-Äcker gebruikt de persoonsgegevens omdat u deze zelf hebt verstrekt aan Wilde-Äcker om gebruik te kunnen maken van het dienstenaanbod van Wilde-Äcker.

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of via het contactformulier op de website.

2.2 Wilde-Äcker verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::

 • Een op maat gemaakte offerte te kunnen sturen
 • Een factuur te kunnen sturen voor de geleverde diensten
 • Contact op te kunnen nemen als er nog vragen zijn en
 • Op de hoogte te brengen van de vorderingen en
 • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld de belastingaangifte.
 1. Bewaartermijnen gegevens

Uiterlijk tot 1 jaar na afloop van de overeenkomst gebruiken wij uw naam, emailadres en ook telefoonnummer om u te vragen naar uw ervaringen met Wilde-Äcker. Tevens om u te informeren over de ontwikkelingen van Wilde-Äcker. Indien de Nederlandse wetgeving langere bewaring vereist aangaande het bewaren van administratie gegevens voor de belastingdienst hanteren wij deze termijn. Aansluitend vernietigen wij de persoonsgegevens.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Wilde-Äcker passende technische en ook organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Wilde-Äcker geen gebruik van diensten van derden.

4.3 Wij delen uw gegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van onze diensten en productleveringen. Wij delen gegevens uitsluitend na verkregen toestemming hiervoor.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de administratie van Wilde-Äcker kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Wilde-Äcker zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3 Indien uw klachten hebt over de wijze waarop Wilde-Äcker uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u hierover per email contact opnemen: info@wilde-aecker.com en uw klacht duidelijk omschreven melden. Wij zijn dan verplicht hier adequaat op te reageren. Als naar uw mening wij uw klacht niet serieus nemen of u bent het niet eens met onze reactie dan kunt u contact opnemen met Landelijke organisatie ter bescherming van persoonsgegevens

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie info@wilde-aecker.com

 

 1. Wijzigingen privacybeleid

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

De datum 27 november 2019

 

 

 

Cookiebeleid van Wilde-Äcker V.O.F.

 

 1. Cookies die gebruikt zijn

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website gebruiken wij cookies. In deze verklaring leggen we eerst uit wat cookies zijn. Daarna gaan we in op welke cookies wij gebruiken en ook waarom wij die gebruiken.

Wat zijn cookies dan

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.wilde-aecker.com) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer u de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics en hoe werkt dat

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wilde-Äcker heeft Google dan ook geen toestemming gegeven om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site ook cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Wilde-Äcker gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Uitschakelen en verwijderen

U kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet u zijn bij de instellingen van uw browser. Komt u er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

 

 1. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt soms ook gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

 

 1. Social Media Kanalen

Wilde-Äcker maakt gebruik van social mediakanalen. Zo hebben wij meerdere Facebook en Instagram kanalen als ook een Youtube kanaal. Ook social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

 

 

Opgemaakt 27 november 2019